miercuri, 27 august 2008

Parerea lui Dumnezeu despre ghicitul in fund

Dumnezeu zice aşa, prin intermediul celor care au scris Biblia şi un blog:

Leviticul 19:26, 28, 31 Să nu mâncaţi nimic cu sânge. Să nu ghiciţi după vârcolaci, nici după nori. Să nu vă faceţi tăieturi în carne pentru un mort şi să nu vă faceţi slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul. Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

Deuteronom 18:10-11 Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului.

Leviticul 20:27 Dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletniceşte cu ghicirea, să fie pedepsiţi cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: sângele lor să cadă asupra lor.

Leviticul 18:29 Căci toţi cei care vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor.

Deuteronom 18:12 …şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta.

Împăraţi 17:17 Au trecut prin foc pe fiii şi fiicele lor, s-au dedat la ghicire şi vrăjitorii vândut… mâniindu-L.

Samuel 15:23 Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea.

Am cam încurcat-o, iar dacă vă ghiciţi în fund, aţi încurcat-o şi voi! În Biblie nu scrie nimic despre urmăritul OTV-ului şi vânătoarea de bărbaţi bogaţi, despre shopping la mall-uri sau folosirea bilelor anale, aşa că e voie! Creşteţi şi vă masturbaţi!

Niciun comentariu: